G4191 πονηρότερος
slechter, bozer

Bijbelteksten

Mattheus 12:45Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken