G4511 ῥύσις
bloedvloeiing

Bijbelteksten

Markus 5:25En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,
Lukas 8:43En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had; en van niemand had kunnen genezen worden,
Lukas 8:44Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken