G4563 σαρόω
vegen, keren, reinigen door te vegen

Bijbelteksten

Mattheus 12:44Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd.
Lukas 11:25En komende, vindt hij het [met bezemen] gekeerd en versierd.
Lukas 15:8Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis [met bezemen], en zoekt naarstiglijk, totdat zij [dien] vindt?

Mede mogelijk dankzij

Hadderech