G4566 Σατᾶν
tegenstander, satan

Bijbelteksten

2 Corinthiers 12:7En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, [namelijk] een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen