G4733 στερέωμα
firmament, hemelboog

Bijbelteksten

Colossenzen 2:5Want hoewel ik met het vlees van [u] ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken