G4775 συγκάθημαι
zitten (bij iemand)

Bijbelteksten

Markus 14:54En Petrus volgde Hem van verre, tot binnen in de zaal des hogepriesters, en hij was mede zittende met de dienaren, en zich warmende bij het vuur.
Handelingen 26:30En als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren;

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken