G4868 συναίρω
samen brengen met anderen

Bijbelteksten

Mattheus 18:23Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde.
Mattheus 18:24Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten.
Mattheus 25:19En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin