G4943 συνυπουργέω
medehelpen

Bijbelteksten

2 Corinthiers 1:11Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht [ook] voor ons dankzegging door velen gedaan worde.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken