G5382 φιλόξενος
herbergen, liefhebben vreemdelingen

Bijbelteksten

1 Timotheus 3:2Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;
Titus 1:8Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis;
1 Petrus 4:9Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel