G5582 ψεῦσμα

Bijbelteksten

Romeinen 3:7Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld?

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken