G5753

Bijbelteksten

Jakobus 2:15Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;
Jakobus 5:15En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.
1 Johannes 1:4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
2 Johannes 1:12Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond [met u] te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.
Openbaring 3:15Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel