H1120 בָּמוֹת
Bamoth-baal

Bijbelteksten

Numeri 21:19En van Mattana tot Nahaliel; en van Nahaliel tot Bamoth;
Numeri 21:20En van Bamoth tot het dal, dat in het veld van Moab is, aan de hoogte van Pisga, en dat tegen de wildernis ziet.
Numeri 22:41En het geschiedde des morgens, dat Balak Bileam nam, en voerde hem op de hoogten van Baal, dat hij van daar zag het uiterste des volks.
Jozua 13:17Hesbon en al haar steden, die in het vlakke land zijn, Dibon, en Bamoth-baal, en Beth-baal-meon,

Mede mogelijk dankzij

Hadderech