H1187 בַּעַל פְּעוֹר
Baal-peor, Baal Peor

Bijbelteksten

Numeri 25:3Als nu Israel zich koppelde aan Baal-peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israel.
Numeri 25:5Toen zeide Mozes tot de rechters van Israel: Een ieder dode zijn mannen, die zich aan Baal-peor gekoppeld hebben!
Deuteronomium 4:3Uw ogen hebben gezien, wat God om Baal-peor gedaan heeft; want alle man, die Baal-peor navolgde, dien heeft de HEERE, uw God, uit het midden van u verdaan.
Psalm 106:28Ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal-peor, en zij hebben de offeranden der doden gegeten.
Hosea 9:10Ik vond Israel als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel; [maar] zij gingen in [tot] Baal-peor, en zonderden zich af tot die schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken