H1373 גַּבַּי
Gabbai

Bijbelteksten

Nehemia 11:8En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel