H1403 גַּבְרִיאֵל
Gabriel

Bijbelteksten

Daniel 8:16En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem, die riep en zeide: Gabriel! geef dezen het gezicht te verstaan.
Daniel 9:21Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs