H2331 חָוָה
tonen, aanwijzen, vertonen, prediken, onderrichten, mededelen, wijzen, aanbidden

Bijbelteksten

Job 15:17Ik zal u wijzen, hoor mij aan, en hetgeen ik gezien heb, dat zal ik vertellen;
Job 32:6Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheel, den Buziet, en zeide: Ik ben minder van dagen, maar gijlieden zijt stokouden; daarom heb ik geschroomd en gevreesd, ulieden mijn gevoelen te vertonen.
Job 32:10Daarom zeg ik: Hoor naar mij; ik zal mijn gevoelen ook vertonen.
Job 32:17Ik zal mijn deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertonen.
Job 36:2Verbeid mij een weinig, en ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn.
Psalm 19:3De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken