H3654 כֵּן
van gelijken, mug, luis

Bijbelteksten

Exodus 8:16Verder zeide de HEERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw staf uit, en sla het stof der aarde, dat het tot luizen worde, in het ganse Egypteland.
Exodus 8:17En zij deden alzo; want Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf, en sloeg het stof der aarde, en er werden vele luizen aan de mensen, en aan het vee; al het stof der aarde werd luizen, in het ganse Egypteland.
Exodus 8:18De tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen, opdat zij luizen voortbrachten; doch zij konden niet; zo waren de luizen aan de mensen, en aan het vee.
Psalm 105:31Hij sprak, en er kwam een vermenging van ongedierte, luizen, in hun ganse landpale.

Mede mogelijk dankzij