H3877 לוֹטָן
Lotan

Bijbelteksten

Genesis 36:20Dit zijn de zonen van Seir, den Horiet, inwoners van dat land: Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana,
Genesis 36:22En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna.
Genesis 36:29Dit zijn de vorsten der Horieten: de vorst Lotan, de vorst Sobal, de vorst Zibeon, de vorst Ana.
1 Kronieken 1:38De kinderen van Seir nu waren Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana, en Dison, en Ezer, en Disan.
1 Kronieken 1:39De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs