H3886 לוּעַ
opzwelgen, ondoordacht zijn, inzwelgen, zwelgen

Bijbelteksten

Job 6:3Want het zou nu zwaarder zijn dan het zand der zeeen; daarom worden mijn woorden opgezwolgen.
Obadja 1:16Want gelijk gijlieden gedronken hebt op den berg Mijner heiligheid, [zo] zullen al de heidenen geduriglijk drinken; ja, zij zullen drinken en inzwelgen, en zullen zijn alsof zij er niet geweest waren.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin