H4761 מַרְאָשָׁה
principalities

Bijbelteksten

Jeremia 13:18Zeg tot den koning en tot de koningin: Vernedert u, zet u neder; want uw ganse hoofdsieraad, de kroon uwer heerlijkheid, is nedergedaald.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel