H4905 מַשְׂכִּיל
Maschil

Bijbelteksten

Psalm 32:1Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Psalm 42:1Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
Psalm 44:1Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
Psalm 45:1Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim.
Psalm 47:8Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt [met] een onderwijzing!
Psalm 52:1Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester.
Psalm 53:1Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op Machalath.
Psalm 54:1Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth;
Psalm 55:1Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
Psalm 74:1Een onderwijzing, voor Asaf. O God! waarom verstoot Gij in eeuwigheid? [Waarom] zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide?
Psalm 78:1Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.
Psalm 88:1Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet.
Psalm 89:1Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet.
Psalm 142:1Een onderwijzing van David, een gebed, als hij in de spelonk was.

Mede mogelijk dankzij