H4998 נָאָה
comely, beautiful, becometh

Bijbelteksten

Psalm 93:5Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.
Hooglied 1:10Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.
Jesaja 52:7Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin