H5053 נֹגַהּ
morgen

Bijbelteksten

Daniel 6:20Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met haast henen tot den kuil der leeuwen.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken