H5793 עוּתַי
Uthai

Bijbelteksten

1 Kronieken 9:4Uthai, de zoon van Ammihud, den zoon van Omri, den zoon van Imri, den zoon van Bani, van de kinderen van Perez, den zoon van Juda.
Ezra 8:14En van de kinderen van Bigvai, Uthai en Zabbud; en met hen zeventig manspersonen.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken