H6350 פַּחֲזוּת
lichtzinnigheid

Bijbelteksten

Jeremia 23:32Ziet, Ik [wil] aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs