H6767 צְלָצַל
spear, locust, cymbal, shadowing

Bijbelteksten

Deuteronomium 28:42Al uw geboomte, en de vrucht uws lands zal het boos gewormte erfelijk bezitten.
2 Samuel 6:5En David en het ganse huis Israëls speelden voor het aangezicht des HEEREN, met allerlei [snarenspel] van dennenhout, als met harpen, en met luiten, en met trommelen, ook met schellen, en met cimbalen.
Job 40:26Zult gij zijn huid met haken vullen, of met een visserskrauwel zijn hoofd?
Psalm 150:5Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
Jesaja 18:1Wee het land, dat schaduwachtig is aan de frontieren, dat aan de zijde der rivieren van Morenland is;

Mede mogelijk dankzij

Hadderech