H7002 קִטֵּר
incense

Bijbelteksten

Jeremia 44:21Het roken, dat gijlieden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem gerookt hebt, gij en uw vaderen, uw koningen en uw vorsten, en het volk des lands, heeft de HEERE daaraan niet gedacht, en is het [niet] in Zijn hart opgekomen?

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken