H7377 רִי
watering

Bijbelteksten

Job 37:11Ook vermoeit Hij de dikke wolken [door] klaarheid; Hij verstrooit de wolk Zijns lichts.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel