H7707 שְׁדֵיאוּר
Shedeur

Bijbelteksten

Numeri 1:5Deze zijn nu de namen der mannen, die bij u staan zullen: van Ruben, Elizur, de zoon van Sedeur.
Numeri 2:10De banier des legers van Ruben, naar hun heiren, zal tegen het zuiden zijn; en Elizur, de zoon van Sedeur, zal de overste der zonen van Ruben zijn.
Numeri 7:30Op den vierden dag [offerde] de overste der kinderen van Ruben, Elizur, de zoon van Sedeur.
Numeri 7:35En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Elizur, den zoon van Sedeur.
Numeri 10:18Daarna toog de banier van het leger van Ruben, naar hun heiren; en over zijn heir was Elizur, de zoon van Sedeur.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel