H7907 שֶׂכְוִי
hart, verstand

Bijbelteksten

Job 38:36Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie heeft den zin het verstand gegeven?

Mede mogelijk dankzij