H8286 שְׂרוּג
Serug

Bijbelteksten

Genesis 11:20En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug.
Genesis 11:21En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 11:22En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor.
Genesis 11:23En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
1 Kronieken 1:26Serug, Nahor, Terah,

Mede mogelijk dankzij

Hadderech