H8327 שָׁרַשׁ
root out, ...root

Bijbelteksten

Job 5:3Ik heb gezien een dwaas wortelende; doch terstond vervloekte ik zijn woning.
Job 31:8Zo moet ik zaaien, maar een ander eten, en mijn spruiten moeten uitgeworteld worden!
Job 31:12Want dat is een vuur, hetwelk tot de verderving toe verteert, en al mijn inkomen uitgeworteld zou hebben.
Psalm 52:7God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Sela.
Psalm 80:10Gij hebt [de plaats] voor hem bereid, en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft.
Jesaja 27:6In de toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.
Jesaja 40:24Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde; ook als Hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen.
Jeremia 12:2Gij hebt ze geplant, zij zijn ook ingeworteld, zij gaan voort, ook dragen zij vrucht; Gij zijt [wel] nabij in hun mond, maar verre van hun nieren.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel