H8465 תַּחַן
Tahan

Bijbelteksten

Numeri 26:35Dit zijn de zonen van Efraim, naar hun geslachten: van Sutelah het geslacht der Sutelahieten; van Becher het geslacht der Becherieten; van Tahan het geslacht der Tahanieten.
1 Kronieken 7:25En Refah was zijn zoon, en Resef; en zijn zoon was Telah; en zijn zoon Tahan;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel