G142 αἴρω
opheffen, optillen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 102x voor in 10 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'airo, ww een grondwoord; TDNT - 1:185,28;


1) opheffen, optillen 1a) van de grond oprapen: stenen 1b) opheffen: de hand 1c) ophalen: een vis 2) op zich nemen en dragen wat opgetild is, dragen 3) wegdragen wat opgetild is 3a) van zijn plaats brengen 3b) meenemen of wegnemen wat aan iets bevestigd is 3c) verplaatsen 3d) wegdragen 3e) zich toeëigenen wat genomen is 3f) van een ander meenemen wat van hem is of hen toevertrouwd is, met geweld nemen 3g) nemen en ergens voor gebruiken 3h) uit de levenden wegnemen, hetzij door een natuurlijke dood of door geweld 3i) maken dat iets ophoudt


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

αἴρω, [in LXX chiefly for נשׂא H5375, also for לקח H3947, etc.;] 1. to raise, take up, lift or draw up: Jo 8:59 11:41, Ac 27:17, al. 2. to bear, carry: Mt 4:6 16:24, al. 3. to bear or take away, carry off, remove: Mt 21:21, Jo 19:31, I Co 5:12 6:15 (v. Lft., Notes, 216), al.; of the taking away sin by Christ, Jo 1:29, I Jo 3:5. (Cf. ἀπ’, ἐξ-, ἐπ-, μετ-, συν-, ὑπερ-αίρω). For exx. from π., v. MM, VGT, s.v.)
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀπαίρω G522 "optillen"; Grieks ἀρά G685 "gebed, smeekbede, vloek, verwensing"; Grieks ἄρα G686 "dus, immers, natuurlijk, dan, nu, voorts"; Grieks ἀρέσκω G700 "behagen"; Grieks ἀριθμός G706 "menigte, aantal (onbepaald)"; Grieks ἀρκέω G714 "genoeg"; Grieks ἅρμα G716 "reiswagen,strijdwagen, renwagen"; Grieks ἄῤῥην G730 "mannelijk, man"; Grieks ἀρτέμων G736 "bramzeil"; Grieks ἄρτι G737 "zo even, zo juist"; Grieks ἄρτος G740 "voedsel, brood"; Grieks ἀρτύω G741 "klaarmaken, kruiden, toebereiden van voedsel"; Grieks ἄρωμα G759 "welriekend kruid, parfum"; Grieks μεταίρω G3332 "weggaan, vertrekken"; Grieks μετεωρίζω G3349 "omhoog tillen, hoog optillen"; Grieks ὄρος G3735 "berg"; Grieks συναίρω G4868 "samen brengen met anderen"; Grieks ὑπεραίρομαι G5229 "uperairomai";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker