G846 αὐτός
hij zelf, zij zelf, hetzelf, hij, zij, het, dezelfde
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 5781x voor in 27 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

autos, persoonlijk voornaamwoord, van het voorvoegsel au [misschien verwant aan de grondvorm van αηρ G00109,  via het idee van een raadselachtige wind] (achterwaarts);


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀήρ G109 "lucht, atmosfeer"; Grieks αὐθάδης G829 "eigenzinnig, koppig"; Grieks αὐθαίρετος G830 "vrijwillig, eigen keuze"; Grieks αὐθεντέω G831 "regeren, heerschappij uitoefenen"; Grieks αὐτάρκης G842 "tevreden zijn"; Grieks αὐτοκατάκριτος G843 "veroordeeld (door zichzelf)"; Grieks αὐτόματος G844 " automatisch, gedachten (door eigen)"; Grieks αὐτόπτης G845 " ooggetuige"; Grieks αὐτοῦ G847 "op die plaats, daar, hier"; Grieks αὑτοῦ G848 "hemzelf, haarzelf, hetzelve"; Grieks αὐτόχειρ G849 "zelf doen"; Grieks οὗτος G3778 "deze, dit"; Grieks παραυτίκα G3910 "dadelijk, ogenblikkelijk"; Grieks ταὐτά G5024 "zelfs, zo, dezelfde manier"; Grieks φίλαυτος G5367 "liefde voor zichzelf, zelfzuchtig"; Grieks ὡσαύτως G5615 "";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker