G2632 κατακρίνω
schuldig achten, veroordelen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 19x voor in 8 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

katakrino̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

κατα-κρίνω, [in LXX: Es 2:1 (גּזר H1504 ni.), Wi 4:16, Da LXX TH Su 53, 4:34, TH Sus 1:41, 48, 53*;] to give judgment against, condemn: Ro 8:34; c. acc. pers., Mk 14:64, Jo 8:[10, 11]; disting. fr. κρίνειν, Ro 2:1, I Co 11:32; seq. θανάτῳ (cl. -ου or -ον), Mt 20:18, Mk 10:33; pass., Mt 27:3, Mk 16:[16], Ro 14:23, I Co 11:32, II Pe 2:6. Metaph., of condemning through a good example: Mt 12:41, 42, Lk 11:31, 32, Ro 8:3, He 11:7.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks αὐτοκατάκριτος G843 "veroordeeld (door zichzelf)"; Grieks κατάκριμα G2631 "doodvonnis"; Grieks κατάκρισις G2633 "veroordeling"; Grieks κρίνω G2919 "scheiden, schiften, onderscheiden, kiezen, goedkeuren, achten, beslissen, besluiten, richten, oordelen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel