G2676_κατάρτισις
sterken, volmaking, opleiding, voorbereiding
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

katartisis̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† κατ-άρτισις, -εως, ἡ (< καταρτίζω), a strengthening, making fit: in ethical sense, II Co 13:9.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

κατάρτ-ῐσις, εως, ἡ,
  restoration, “NT.2Cor.13.9”.
__II training, discipline, Plutarchus Biographus et Philosophus “Alex.” 7.
__III ={καταρτισμός} 11, Paulus Aegineta Medicus 6.99.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks καταρτίζω G2675 "geschikt, gezond, volledig maken";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken