G3004 λέγω
zeggen, spreken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1366x voor in 25 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'lego, ww een grondwoord; TDNT - 4:69,505;


1) zeggen, spreken 1a) verklaren, handhaven 1b) onderwijzen 1c) aansporen, aanraden, bevelen, aanwijzing geven 1d) met woorden naar voren brengen, bedoelen, willen zeggen 1e) bij name roepen, roepen, noemen 1f) hardop spreken, praten overBronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀντιλέγω G483 "tegensprekenm betwisten"; Grieks διαλέγομαι G1256 "spreken met, argumenteren, discussieren"; Grieks ἐκλέγομαι G1586 "uitlezen, uitkiezen"; Grieks ἐπιλέγομαι G1951 "noemen, uitkiezen"; Grieks ἔπω G2036 "spreken, zeggen"; Grieks καταλέγω G2639 "neerleggen, terneerleggen"; Grieks λαλέω G2980 "geluid maken, spreken, praten, babbelen, vertellen"; Grieks λόγος G3056 "woord, toespraak, rede, rekening, beschouwing, leerstelling, onderwijs"; Grieks ματαιολόγος G3151 "ijdele zwetser"; Grieks μωρολογία G3473 "dwaas, dom, onnozel geklets"; Grieks παραλέγομαι G3881 "voorbij varen, langs varen"; Grieks προλέγω G4302 "voorspellen"; Grieks ῥέω G4483 "spreken (zullen)"; Grieks σπερμολόγος G4691 "zaad of graan pikkend"; Grieks στρατολογέω G4758 "soldaten aanwerven"; Grieks συλλέγω G4816 "verzamelen, inzamelen"; Grieks συναρμολογέω G4883 "samenstellen"; Grieks φημί G5346 "zijn gedachten bekendmaken, zich uitspreken"; Grieks χρηστολογία G5542 ""; Grieks ψευδολόγος G5573 "";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij