G3389 μητραλῴας
moedermoordenaar
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

mi̱traló̱as̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* μητρολῴας (Rec. -αλῴας, in cl., -αλοίας, v. Bl., § 3, 3; 6, 2), -ου, ὁ (< μήτρρ + ἀλοιάω, to smite); (a) a matricide: I Ti 1:9 (AV, R, txt., but v. infr.); (b) a smiter of his mother: I Ti 1:9 (R, mg., cf. Ex 21:15, and v. Ellic., CGT, in l.).†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἅλων G257 "dorsvloer, plek op het veld"; Grieks μήτηρ G3384 "moeder"; Grieks πατραλῴας G3964 "vadermoordenaar";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel