G4773_συγγενής
bloedverwant, verwant aan, landgenoot
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 12x voor in 5 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

syggenēs̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

**† συγγενεύς, v.s. συγγενής.

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

συγγεν-ής, ές,
  congenital, inborn, ἦθος Pindarus Lyricus “O.” 13.13; εὐδοξία prev. author “N.” 3.40 ; σ. εἶδος,= φύσις, character, Hippocrates Medicus “περὶ χυμῶν” 1; νόσημα σ. ἐστί τινι prev. author “Prorrh.” 2.2; φόβος Aeschylus Tragicus “Eumenides” 691 ; παύροις.. ἐστι συγγενὲς τόδε natural to them, prev. author “Ag.” 832; ἡ τύχη προσγίγνεθ᾽ ἡμῖν σ. τῷ σώματι Philemo Comicus 10 ; πότμος σ. Pindarus Lyricus “N.” 5.40 ; προϊδεῖν σ. οἷς ἕπεται who have the natural gift to foresee, prev. work 1.28 ; συγγενεῖς μῆνες my connate months, the months of my natural life, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 1082 ; σ. τρίχες the hair born with one, i.e. the hair of the head as opposed to to the beard, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 518a18, 584a24 ; σημεῖα σ. birth-marks, prev. work 585b31 ; δυνάμεις αἱ σ., opposed to αἱ ἔθει and αἱ μαθήσει, prev. author “Metaph.” 1047b31 ; αὔξει τὸ σ. increases its natural force, prev. author “EN” 1119b9. adverb, -νῶς δύστηνος miserable from his birth, Euripides Tragicus “Hercules Furens” 1293 ; see at {σύμφυτος}.
__II of the same kin, descent, or family, akin to, τινι Herodotus Historicus 1.109, 3.2, Euripides Tragicus “Heraclidae” 229 : absolutely, akin, cognate, θεός Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 14; γυνή Euripides Tragicus “Andromache” 887; χείρ Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1387 ; συγγενέστατον φύσει πάντων most nearly akin, Isaeus Orator 11.17; σ. γάμος ἀνεψιῶν Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 855 ; of animals, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 539a23, “GA” 747a31, al.: hence,
__II.b substantive, kinsman, relative, οὖσα σ. ἐκείνου Aristophanes Comicus “Pax” 618 (troch.) ; τῆς ἐμῆς γυναικὸς ξυγγενεῖ (dual) prev. author “Av.” 368 (troch.); πρὸς σ. τε καὶ οἰκείους αὐτῶν Plato Philosophus “Respublica” 378c; ἔργον εὑρεῖν συγγενῆ πένητός ἐστιν Menander Comicus 4; γάμει τὴν συγγενῆ prev. author 929: frequently in pl., οἱ σ . kinsfolk, kinsmen, Pindarus Lyricus “P.” 4.133, Herodotus Historicus 2.91, etc. ; not properly applied to children (ἔκγονοι) in relation to their parents, and so opposed to ἔκγονοι in Isaeus Orator 8.30, see at {συγγένεια} 1 (but compare Andocides Orator 1.17); τοῖς συγγενέσι τὰ τοῦ συγγενοῦς ψηφίζεσθαι Isaeus Orator 4.23.
__II.c τὸ σ.,= συγγένεια, kindred, relationship, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 291 (anap.), Sophocles Tragicus “Electra” 1469, Thucydides Historicus 3.82, etc. ; also, the spirit of one's race, Pindarus Lyricus “P.” 10.12, “N.” 6.8 ; εἰ τούτῳ προσήκει Λαΐῳ τι σ. if he had any connexion with him, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 814 ; of tribes, κατὰ τὸ ξ. Thucydides Historicus 1.95.
__II.2 metaphorically, akin, cognate, of like kind, τοὺς τρόπους οὐ συγγενής Aristophanes Comicus “Equites” 1280 (troch.), compare “Th.” 574 ; ξυγγενὴς ὁ κύσθος αὐτῆς θητέρᾳ (for τῷ τῆς ἑτέρας) prev. author “Ach.” 789; frequently in Plato Philosophus, ἡ ψυχὴ σ. οὖσα τῷ θείῳ “R.” 611e; τῇ πολεμικῇ σ. ἡ πάλη “Lg.” 814d; τοῖς.. λόγοις τὴν αἰτίαν συγγενῆ δεῖ νομίζειν Aristoteles Philosophus “de Generatione Animalium” 788b9, compare “Rh.” 1398a21 (Comp.): rarely with gen., νοῦς αἰτίας σ. Plato Philosophus “Philebus” 31a, compare “Phd.” 79d, “R.” 403a, 487a: abs., σ. τιμωρίαι fitting, proper punishments, Lycurgus Orator 122 (but probably f.l. for{εὐγ-}) ; συγγενῆ things of the same kind, homogeneous, Aristoteles Philosophus “Analytica Posteriora” 76a1; τὰ σ. καὶ τὰ ὁμοειδῆ prev. author “Rh.” 1405a35; σ. τέχναι “Stoicorum Veterum Fragmenta” 2.30 ; ἐν γαίῃ μὲν σῶμα τὸ σ. its congener, Inscriptiones Graecae 9(1).882.7 (Corcyra). adverb, συγγενῶς ἔρχεσθαι Plato Philosophus “Leges” 897c; σ. τρέχων Πλάτωνι Alexander Rhetor 1 (codices 3rd c.AD(?): Diogenes Laertius) ; τὰ σ. εἰρημένα to similar effect, Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Mus.” p.92K.
__III συγγενής represented a title bestowed at the Persian court by the king as a mark of honour, 'cousin', Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.4.27, 2.2.31, Diodorus Siculus Historicus 16.50 ; also at the Ptolemaic and Seleucid courts, “OGI” 104.2 (Delos, 2nd c.BC), al., “BGU” 1741.12 (1st c.BC), LXX.1Mac.10.89 +2nd c.BC+; οἱ σ. τῶν κατοίκων ἱππέων probably a category of nobles among the κάτοικοι, “PTeb.” 61 (b). 79 (2nd c.BC) ; συγγενεῖς κάτοικοι “UPZ” 14.8 (2nd c.BC).
συγγεν-εύς, έως, ὁ,
  = συγγενής, only in dative plural, “JHS” 22.358 (from Pisidia), LXX.1Mac.10.89 codex A, NT.Mark.6.4, NT.Luke.2.44 +NT.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks γένος G1085 "schepping, nakomelingschap, geslacht, generatie, volk"; Grieks συγγένεια G4772 "verwantschap, familie, geslacht"; Grieks σύν G4862 "met";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel