G5305_ὕστερον
later, achteraankomend, tweede, hierna, tenslotte
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 12x voor in 5 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'husteron, zn o onzijdig van ὕστερος G05306 als bijwoord; TDNT - 8:592,1240;


1) later, achteraankomend, de tweede 2) hierna, tenslotte


Bronnen

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ὕστερον, τό,
  the afterbirth, Hippocrates Medicus “γυναικεῖα” 1.46, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 587a8, Soranus Medicus 1.57: pl., Hp. same place, “Aph.” 5.49.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ὕστερος G5306 "later, achteraankomend, tweede (de), hierna, tenslotte";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel