G5507 χίλιοι
duizend
Taal: Grieks

Onderwerpen

Duizend,

Statistieken

Komt 11x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

bn; meervoud van onzekere afkomst; TDNT - 9:466,1316;


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

χίλιοι, -αι, -α a thousand: II Pe 3:8 (LXX), Re 11:3 12:6 14:20 20:2-7.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks δισχίλιοι G1367 "tweeduizend"; Grieks ἑπτακισχίλιοι G2035 "zevenduizend"; Grieks πεντακισχίλιοι G4000 "vijfduizend"; Grieks τετρακισχίλιοι G5070 "vierduizend"; Grieks τρισχίλιοι G5153 "triscilioi"; Grieks χιλιάς G5505 ""; Grieks χιλίαρχος G5506 "Overste";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs