H3221_ יָם
zee
Taal: Aramees

Onderwerpen

Zee,

Statistieken

Komt 2x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie


1) zee (Daniel 7:2-3)Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[יַם] n.m. sea

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3221 יָם yâm; (Aramaic) corresponding to 3220 — sea.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws יָם H3220 "westen, zeeën, westwaarts, Zoutzee, zee, westzijde, Schelfzee";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken