H4807 מְרִיב בַּעַל
Meribbaal, Merib-baal
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Mefiboseth,

Statistieken

Komt 3x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

mĕrîb baʿal, pers. naam van ריב H07378 en בַּעַל H01168;


zoon van Jonathan; מְרִיִ בַעַלִ H04810 mĕriyi baʿali "Merib-baal" in 1 Kron. 9:40, vlak ervoor in vs. 34 מְרִיב בַּעַל mĕrîb baʿal ("mededinger tegen Baal", "tegenstander van Baal") genoemd, wat de correctere vorm lijkt.Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

מְרִיב בַּ֫עַל n.pr.m. (Baal is (our, my, his) advocate 1 son of Jonathan 2 son of Saul and Riṣpah

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H4807 מְרִיב בַּעַל Mᵉrîy; from 7378 and 1168; quarreller of Baal, Merib-Baal, an epithet of Gideon — Merib-baal. Compare 4810.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws בַּעַל H1168 "Baal (afgod), Baal (persoon), Baal (stad)"; Hebreeuws מְרִי בַעַל H4810 "Meri-baal"; Hebreeuws רִיב H7378 "contend, chide, strive, plead, debate, misc";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken