Goed van God denken
Teksten Uit Magdalena

Samenvatting

De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr. (1829-1905) schreef talrijke boeken en artikelen. In deze uitgave is een sprekende selectie te vinden van zijn bijdragen voor de almanak Magdalena. Verschillende thema's zoals verzoening, voorbede en zelfverloochening komen in korte meditaties aan de orde. De lezer maakt kennis met de boeiende en nog altijd aansprekende denkwereld van Gunning. Onder meer de aan hem toegeschreven uitspraak dat God de wereld regeert door de gebeden van de gelovigen vindt u in dit boek terug. De geselecteerde teksten zijn zeer toegankelijk.

Tevens krijgt men een indruk van de voorgenomen heruitgave van Gunnings werk door de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie in samenwerking met uitgeverij Boekencentrum. De heruitgave van de werken van J.H. Gunning Jr. is theologisch van belang, omdat zijn werk op deze manier toegankelijk blijft voor theologisch geïnteresseerden. Daarnaast dient de heruitgave een meer algemeen cultureel doel, omdat Gunnings werk behoort tot het negentiende-eeuwse culturele en wetenschappelijke erfgoed en nog steeds relevant is voor de actuele problematiek van christelijk geloof en moderne cultuur. Gunning was een van de weinige protestantse theologen in Nederland die zich diepgaand verstond met denkers als Spinoza, Goethe en Kant.

De teksten zijn geselecteerd en bezorgd door dr. Leo Mietus die in 2006 gepromoveerd is op Gunning. Hij is werkzaam als docent aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en bezig met de voorbereiding van de heruitgaven. Als Gunning-onderzoeker participeert hij in een onderzoeksgroep van de Protestantse Theologische Universiteit.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Goed van God denken Teksten Uit Magdalena
Auteur J.H. Gunning jr.
Uitgever Boekencentrum B.V.
Jaar Verschenen 2011
Taal nl
Pagina's pp. 80
ISBN139789023924951
Onderwerp Maria Magdalena

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!