II Timoteüs, Titus en Filemon

Samenvatting

De brief aan Timoteüs, zijn geestelijke zoon, schreef Paulus, vanuit de gevangenis, in afwachting van zijn executie. Hij bemoedigt hem en waarschuwt hem voor een heilloze woordenstrijd en het lege geredeneer van de gnostieken. Tevens vertelt hij hem hoe hij dient om te gaan met tegenstanders van het evangelie.
De brief aan Titus bevat veel richtlijnen voor zijn opbouwwerk in de nog jonge gemeenten op Kreta. Aan welke kwaliteiten moeten ouderlingen voldoen? En hoe dienen gelovige mannen en vrouwen, jong en oud, zich in een ongelovige samenleving te gedragen, zowel binnenshuis en buitenshuis?
De korte brief aan Filemon gaat over de weggelopen slaaf Onesimus. Paulus vraagt of Filemon zijn slaaf weer terug wil nemen zonder de gebruikelijke zware straf. Het is geen vlammend protest tegen de slavernij, maar een pleidooi voor liefdebetoon waarin Paulus een beroep doet op Filemons liefde en geloof. ZO wil de apostel de slavernij verzachten en uithollen.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel II Timoteüs, Titus en Filemon
Auteur F. van Deursen
Uitgever Buijten & Schipperheijn
Jaar Verschenen 2015
Taal nl
Pagina's pp.
ISBN139789058818522
Onderwerp Filemon (brief), Timotheus (brieven), Titus (brief)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!