Jeneverbes

Bijbelteksten

Hooglied 1:17De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.

Livius Onderwijs