Lukas

Bijbelteksten

Colossenzen 4:14U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.
2 Timotheus 4:11Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng [hem] met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.
Filemon 1:24Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.

Hadderech