Koningschap

Bijbelteksten

Deuteronomium 17:14Wanneer gij zult gekomen zijn in het land, dat u de HEERE, uw God, geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult: Ik zal een koning over mij stellen, als al de volken, die rondom mij zijn;
Richteren 21:25In die dagen was er geen koning in Israel; een iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen.

BoekenBoeken