Hebreeuws/Joods denken

Bijbelteksten

1 Corinthiers 1:22Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

Hadderech